พระพักตร์ของพระพุทธรูปและกายวิภาคมนุษย์ ผลงานของศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง การปั้นพระพักตร์พระพุทธรูปจากกายวิภาคสัดส่วนของใบหน้ามนุษย์

  • ผลงานพุทธปฎิมากรรม พระพักตร์ของพระพุทธรูปและกายวิภาคมนุษย์
  • เทคนิค การปั้นรูปพระพักตร์จากสัดส่วนกายวิภาค
  • ผลงานพุทธปฎิมากรรม https://cinsawang.com/thai-buddha-image/