พระพักตร์และใบหน้ามนุษย์ โดยศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง ผลงานการปั้นพระพักตร์ จากโครงสร้างสัดส่วนของรูปกายวิภาคส่วนศีรษะของมนุษย์ Chatmongkol Insawang’s Buddha Image

  • ผลงานพุทธปฎิมากรรม การปั้นรูปพระพักตร์จากสัดส่วนใบหน้ามนุษย์
  • เทคนิค การปั้นขี้ผึ้ง
  • ผลงานพุทธปฎิมากรรม https://cinsawang.com/thai-buddha-image/