พระพักตร์ : พระพุทธรูป ผลงานศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง

  • ผลงานพุทธปฎิมากรรม พระพักตร์ : พระพุทธรูป
  • เทคนิค การปั้น-หล่อโลหะสำริด-ปิดทองคำบริสุทธิ์
  • ผลงานพุทธปฎิมากรรม https://cinsawang.com/thai-buddha-image/