พระพุทธรูปทองคำ ผลงานศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง Chatmongkol Insawang’s Buddha Image

  • ผลงานพุทธปฎิมากรรม พระพุทธรูปทองคำ
  • เทคนิค การปั้น-หล่อโลหะสำริด-ปิดทองคำบริสุทธิ์
  • ผลงานพุทธปฎิมากรรม https://cinsawang.com/thai-buddha-image/