พระพุทธรูปประจำโรงพยาบาล โดยศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง : พระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้ป่วย แพทย์ พยาบาล บุคลากร ตลอดจนประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย : Chatmongkol Insawang’s Buddha Image

  • ผลงานพุทธปฎิมากรรม พระพุทธรูปประจำโรงพยาบาล
  • เทคนิค การปั้น-หล่อโลหะสำริด-ปิดทองคำบริสุทธิ์
  • สถานที่ตั้ง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
  • ผลงานพุทธปฎิมากรรม https://cinsawang.com/thai-buddha-image/