พระพุทธสิริญาณเมธี พระพุทธรูปและกายวิภาคมนุษย์ ผลงานของศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง การปั้นพระวรกายของพระพุทธรูปจากกายวิภาคสัดส่วนของใบหน้ามนุษย์

  • องค์พระพุทธรูป ประจำสถาบัน สถาบันวิทยสิริเมธี (Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology: VISTEC)
  • พระนามพระราชทานโดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี พระพุทธสิริญาณเมธี
  • วัสดุ สำริด (Bronze)
  • ขนาด เท่าจริง (Life Size)
  • ผลงานพุทธปฎิมากรรม https://cinsawang.com/thai-buddha-image/