พระโมคคัลลานะ ผลงานศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง Chatmongkol Insawang’s Buddha Image

  • ผลงานพุทธปฎิมากรรม พระโมคคัลลานะ
  • เทคนิค การทาสีแดงชาด
  • ผลงานพุทธปฎิมากรรม https://cinsawang.com/thai-buddha-image/