พุทธปฏิมากรรม ซุ้มเรือนแก้ว ผลงานศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง ปางมารวิชัยประดิษฐานภายใต้ซุ้มเรือนแก้ว

  • ผลงานพุทธปฎิมากรรม พระพุทธรูปมารวิชัยในซุ้มเรือนแก้ว
  • เทคนิค การปั้น-หล่อโลหะสำริด-ปิดทองคำบริสุทธิ์
  • ผลงานพุทธปฎิมากรรม https://cinsawang.com/thai-buddha-image/