นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 49 : การแสดงผลงานประติมากรรมที่ได้รับรางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน ของศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง ในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 49 ประจำปี 2546 จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า : The National Gallery

  • การแสดงผลงานศิลปะ นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 49
  • รางวัลเกียรตินิยมอันดับสอง เหรียญเงิน ประเภทประติมากรรม
  • จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า : The National Gallery
  • ปี พ.ศ. 2546
  • ประติมากรรมร่วมสมัย https://cinsawang.com/chatmongkol-insawangs-sculpture-art/