ศิลปินส่งมอบผลงานให้กับท่านนิธิ สถาปิตานนท์ : A49 Collection

ฉัตรมงคล อินสว่างส่งมอบผลงานประติมากรรมด้วยความยินดีและเป็นเกียรติ ที่ผลงานได้รับการจัดซื้อเก็บในคอลเล็คชั่นสะสมร่วมกับผลงานของ อ.สมโภชน์ อุปอินทร์..ที่ A49 : ARCHITECTS 49 LIMITED โดย อาจารย์นิธิ สถาปิตานนท์ ศิลปินแห่งชาติ, อดีตนายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมป์

____________________________________________

ขอขอบคุณ ARCHITECTS 49 LIMITED

  • Exhibition Permanent
  • Exhibit Sculpture
  • Collector นิธิ สถาปิตานนท์
  • Collection A49 : ARCHITECTS 49 LIMITED COLLECTION
  • Exhibited at ARCHITECTS 49 LIMITED Building