สูจิบัตรการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 50 สื่อสิ่งพิมพ์ภาพผลงานประติมากรรมของศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง ที่เป็นส่วนหนึ่งของผลงานที่ได้รับรางวัล ในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 50 รางวัลสนับสนุนของธนาคารกรุงไทย ประเภทประติมากรรม

  • Publication's Name สูจิบัตรการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 50
  • Author หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • Imprint Bangkok : Amarin Printing and Publishing
  • Year 2547
  • Chatmongkol Insawang's Art Works https://cinsawang.com