6 ทศวรรษศิลปกรรมร่วมสมัยในประเทศไทย สื่อสิ่งพิมพ์ภาพผลงานประติมากรรมของศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่างที่ได้รับการรวบรวมข้อมูลเชิงวิชาการ และการสร้างสรรค์ศิลปกรรมของศิลปินไทยคนสำคัญที่สร้างสรรค์ขึ้นในช่วงปี พ.ศ.2486-2546 เพื่อเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทำโดยหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี เป็นประธานคณะทำงานและบรรณาธิการ

  • Publication's Name ทศวรรษศิลปกรรมร่วมสมัยในประเทศไทย
  • Author หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • Imprint Bangkok : Amarin Printing and Publishing
  • Year 2547
  • Chatmongkol Insawang's Art Works https://cinsawang.com