สูจิบัตรการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 64 สื่อสิ่งพิมพ์ผลงานประติมากรรมของศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง ที่ได้รับรางวัลในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 64 รางวัลเกียรตินิยมอันดับสาม เหรียญทองแดง ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า

  • Publication's Name สูจิบัตรการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 64
  • Author หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • Imprint Bangkok : Amarin Printing and Publishing
  • Year 2561
  • Chatmongkol Insawang's Art Works https://cinsawang.com/chatmongkol-insawangs-sculpture-art/