สูจิบัตรการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 65 สื่อสิ่งพิมพ์ผลงานประติมากรรมและจิตรกรรมของศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดง ในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 65 ประเภทประติมากรรมและจิตรกรรม ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า

  • Publication's Name สูจิบัตรการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 65
  • Author หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • Imprint Bangkok : Amarin Printing and Publishing
  • Year 2562
  • Chatmongkol Insawang's Art Works https://cinsawang.com/chatmongkol-insawangs-sculpture-art/