สูจิบัตรการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 49 เนื่องในโอกาศครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร สื่อสิ่งพิมพ์ผลงานประติมากรรมของศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง ที่เป็นส่วนหนึ่งของผลงานที่ได้รับรางวัลในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 49 รางวัลเกียรตินิยมอันดับสอง เหรียญเงิน ประเภทประติมากรรม

  • Publication's Name สูจิบัตรการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 49
  • Author หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • Imprint Bangkok : Amarin Printing and Publishing
  • Year 2546
  • Chatmongkol Insawang's Art Works https://cinsawang.com/chatmongkol-insawangs-sculpture-art/