สูจิบัตรนิทรรศการ “ดวงใจของแผ่นดิน” สื่อสิ่งพิมพ์ภาพ ผลงานประติมากรรมรูปเหมือนรัชกาลที่ 9 ของศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง ที่ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมจัดแสดงเดี่ยว Solo Exhibition “The Heart of Land” ในนิทรรศการศิลปกรรมน้อมถวายความอาลัยต่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวโรกาศครบรอบ 1 ปีของการทรงเสด็จสวรรคต ในวันที่ 13 ตุลาคม 2560 จัดแสดง ณ หอศิลป์เพาะช่าง วิทยาลัยเพาะช่าง