สูจิบัตรนิทรรศการ “สายใยรัก” สื่อสิ่งพิมพ์ภาพ ผลงานประติมากรรมของศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง ที่ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเทอดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวโรกาศที่ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา ในนิทรรศการ “สายใยรัก” Love Timeless  Celebrating the 84th Birthday Anniversary of H.M. Queen Sirikit Art Exhibition จัดแสดง ณ River City 

  • Publication's Name สูจิบัตรนิทรรศการ "สายใยรัก"
  • Author River City, Bangkok
  • Year 2016
  • Chatmongkol Insawang's Art Works https://cinsawang.com