สูจิบัตรนิทรรศการ AREA 5+1 : MINDSET สื่อสิ่งพิมพ์ผลงานประติมากรรมและจิตรกรรมของศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง ที่ได้จัดแสดง ในการแสดงศิลปกรรมของกลุ่มศิลปิน AREA 5+1 ในแนวเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Mindset ของศิลปินทั้ง 5 ท่าน โดย ฉัตรมงคล อินสว่าง ; วัชราพร อยู่ดี ; ปรัชญ์ พิมานแมน ; ฤทัยรัตน์ คำศรีจันทร์ และ พิสณฑ์ สุวรรณภัคดี จัดแสดง ณ  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์.  AREA 5+1 : MINDSET. Group Art Exhibition with works of Chatmongkol be part of the show at Art and Cultural in Commemoration of H.M. the Kings 6thCycle, Silpakorn University, Nakhon Pathom

  • Publication's Name สูจิบัตรนิทรรศการ AREA 5+1 : MINDSET
  • Author นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 5 คณะจิตรกรรมฯ
  • Imprint สำนักพิมพ์สารคดี
  • Year 2562
  • Chatmongkol Insawang's Art Works https://cinsawang.com/chatmongkol-insawangs-sculpture-art/