สูจิบัตรนิทรรศการ AREA 5+1 : Precious Space สื่อสิ่งพิมพ์ผลงานประติมากรรมและจิตรกรรมของศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง ที่ได้จัดแสดง ในการแสดงศิลปกรรม ของกลุ่มศิลปิน AREA 5+1 ในแนวเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่มีค่าของศิลปินทั้ง 5 ท่าน โดย ฉัตรมงคล อินสว่าง ; วัชราพร อยู่ดี ; ปรัชญ์ พิมานแมน ; ฤทัยรัตน์ คำศรีจันทร์ และ พิสณฑ์ สุวรรณภัคดี จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เจ้าฟ้า.  AREA 5+1 : Precious Space. Group Art Exhibition with works of Chatmongkol be part of the show at The National Gallery of Thailand.

  • Publication's Name สูจิบัตรนิทรรศการ AREA 5+1 : PRECIOUS SPACE
  • Author นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 5 คณะจิตรกรรมฯ ม.ศิลปากร
  • Imprint สำนักพิมพ์สารคดี
  • Year 2563
  • Chatmongkol Insawang's Art Works https://cinsawang.com/chatmongkol-insawangs-sculpture-art/