องค์พระประธาน : ผลงานศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง : กระบวนการ

  • ผลงานพุทธปฎิมากรรม องค์พระประธาน : กระบวนการ
  • เทคนิค การปั้น-หล่อโลหะสำริด-ปิดทองคำบริสุทธิ์
  • ผลงานพุทธปฎิมากรรม https://cinsawang.com/thai-buddha-image/