ผลงานจิตรกรรมและวาดเส้นของศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง

  • Artist Chatmongkol Insawang
  • Name Dharma Existence of Figures #2D/18
  • Technique ink on Paper
  • Year 2018, Size 70 x 100 cm.