ผลงานจิตรกรรมและวาดเส้นของศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง

  • Artist Chatmongkol Insawang
  • Name Dharma Existence of Figures (on the base) #5D/19
  • Technique Japanese ink on Paper
  • Year 2019, Size 70 x 100 cm.