ผลงานจิตรกรรมและวาดเส้นของศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง

  • Artist Chatmongkol Insawang
  • Name Dharma’s Existence of Figures
  • Technique Japanese ink on Paper
  • Year 2019, Size 69 x 99 cm.