งานศิลปะของฉัตรมงคล อินสว่าง นักสะสมศิลปะ

  • Artist Chatmongkol Insawang
  • Name Dharma's Existence of Figures : ธรรมวิสัยแห่งรูป
  • Technique & Material Resin and Aluminum metal grating
  • Award างวัลเกียรตินิยมอันดับสอง เหรียญทองแดง (ประติมากรรม) Third Prize, Bronze Medal (Sculpture), 64th National Exhibition of Art การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64
  • Collection Silpakorn University