ผลงานประติมากรรมของศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง Chatmongkol Insawang’s Sculpture

แนวความคิด อิทธิพลของวัตถุธาตุที่ถูกปรุงแต่งขึ้น จนเกินจริงเป็นภาพมายาที่กระตุ้นปฏิกิริยาแห่งตัณหาความอยากมีอยากได้อยากเป็นในด้านทุกขคติอันเป็นธรรมชาติวิสัยหนึ่งที่มีอยู่ในตัวเราทุกผู้คน. ภาพมายาดังกล่าวที่เราสร้างขึ้นเองนั้นมักย้อนกลับมาทำร้ายตนเองสำหรับผู้ขาดสติลุ่มหลงในคุณค่าอันเป็นของปลอมไขว่คว้าขวนขวาย  ให้ได้มาครอบครองหลงใหลตกอยู่ในมิติแห่งวังวนแห่งตัณหาไม่สิ้นสุด

Concept The influence of material which is decorated excessively is an imagination that stimulates the distressed reaction of desire, need, and any ambition. It’s the usual behavior within all human. Those imaginations that we form by ourselves always return back to hurt the careless people to be crazy with that unreal worth. Due to the desire to possess, they grasp and seek all of that, so they still fall in the dimensional circle of the hunger endlessly.