ผลงานประติมากรรมของศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง Chatmongkol Insawang’s Sculpture

  • Artist Chatmongkol Insawang
  • Name Master sculpture of a Nature's Existence series / Sketch
  • Technique Plasticin
  • Edition Original 2003