“เมื่อความตายอาจเดินทางมาถึงเร็วกว่าที่คิด 

และการตื่นรู้ต่อความจริงคือสิ่งเดียวที่จะพาข้ามพ้นซึ่งความกลัว” 

“The awareness of the truth is the only thing that can overcome fear,

when death may arrive. . . early”

9_9_22 

C.Insawang / ฉัตรมงคล อินสว่าง

_______________________________

BREATHE : A Dual Exhibition by

Chatmongkol  Insawang & Imhathai Suwatthanasilp 

Curated by  Nim Niyomsin 

24 September – 15 October 2022

The exhibition open at 11 am on the 24th and we’ll have a small tea reception between 3 – 6 pm… best to come by during this timing. 

at Richard Koh Fine Art Singapore,

Blk 47 Malan Road, #01-26 Gillman Barracks, Singapore 109444

______________________________