ผลงานจิตรกรรมและวาดเส้นของศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง

  • Artist Chatmongkol Insawang
  • Name The body of space #1/19
  • Technique Japanese ink on Paper
  • Year 2019, Size 70 x 100 cm.