ผลงานประติมากรรมของศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง Chatmongkol Insawang’s Sculpture

  • Artist Chatmongkol Insawang
  • Name The Figure of Breath #6.1S (Body)
  • Technique & Material Aluminum metal grating
  • Edition Original, 2019