ผลงานประติมากรรมของศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง Chatmongkol Insawang’s Sculpture

  • Artist Chatmongkol Insawang
  • Name The Figure of Breath #8S
  • Technique & Material Resin
  • Edition Original, 2020
  • Collection Private Collection