ผลงานจิตรกรรมและวาดเส้นของศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง

  • Artist Chatmongkol Insawang
  • Name The figure of space #2D/19
  • Technique Japanese ink on Paper
  • Year 2019, Size 79 x 41 cm.