ผลงานประติมากรรมของศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง Chatmongkol Insawang’s Sculpture

  • Artist Chatmongkol Insawang
  • Name Where are we going?
  • Technique Metal welding
  • Edition Original, 2000 Collection
  • Private Collection