ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์
with No Comments

ฉัตรมงคล อินสว่าง ได้มอบผลงานวาดเส้นให้อาจารย์ รศ.ดร.ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์ เป็นที่ระลึกและแสดงความยินดีกับอาจารย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” สาขา…..

โปรเจ็กพิเศษกับพราย ปฐมพร ปฐมพร
with No Comments

โปรเจ็กพิเศษกับพราย ปฐมพร ปฐมพร : โปรเจ็กการทำงานศิลปะร่วมกันระหว่าง ฉัตรมงคล อินสว่าง และพราย ปฐมพร ปฐมพร และศิลปินรับเชิญ วัชราพร อยู่ดี เพื่อใช้งานศิลปะเป็นเครื่องมือใน…..

ฉัตรมงคล อินสว่าง มอบผลงานเข้ารับการประมูลเพื่อน้อง มูลนิธิเด็กโสสะฯ
with No Comments

ฉัตรมงคล อินสว่าง มอบผลงานเข้ารับการประมูลในงาน “งานศิลป์ I SEE YOU เพื่อน้องมูลนิธิเด็กโสสะฯ” : โดยนำรายได้ทั้งหมด 100% มอบให้มูลนิธิ…..

ศิลปินส่งมอบผลงานให้กับนักสะสมศิลปะคนสำคัญ : Private Collection
with No Comments

ฉัตรมงคล อินสว่าง นำผลงานส่งมอบให้กับนักสะสมศิลปะคนสำคัญ เพื่อจัดแสดงใน Private Collection พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับพื้นที่จัดวาง ด้วยความรู้สึกเป็นเกียรติที่…..

ศิลปินร่วมส่งผลงานให้กับทีมงาน Artbridge Online
with No Comments

ศิลปินร่วมส่งผลงานให้กับทีมงาน Artbridge Online : ฉัตรมงคล อินสว่าง ได้ร่วมกิจกรรมระดมทุนตามความตั้งใจของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ดำเนินงานโดยขัวศิลปะ เพื่อนำ…..

นิทรรศการ ศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 65
with No Comments

นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป (เจ้าฟ้า) : THE 65th NATIONAL EXHIBITION OF ART @ The National Gallery of Thailand กับผลงานของ ฉัตรมงคล อินสว่าง ที่ได้รับ…..

นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
with No Comments

นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ ม.ศิลปากร รุ่นที่ 5 ได้เข้าร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้ทรงหายจาก…..

นิทรรศการ The Signature Drawing & Printing @ RCB Artery ริเวอร์ซิตี้
with No Comments

นิทรรศการที่คัดเลือกผลงานประติมากรรม และงานวาดเส้นของศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง เข้าร่วมจัดแสดง ร่วมกับศิลปินแห่งชาติ ศิลปินอาวุโส อาทิ ภาพของอาจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์ ผลงานของ…..

บทวิเคราะห์ผลงานของศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง ในหนังสือ “PRIMAVERA”
with No Comments

บทวิเคราะห์ผลงานของศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง ในหนังสือ “PRIMAVERA: ศิลปะร่วมสมัยเนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปีมหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ ภาพพิมพ์” เพื่อศึกษาพัฒนาการความเป็นมาของศิลปะในประเทศไทย แต่ละช่วงเวลาผ่าน ผลงานศิลปะ ร่วมสมัยของ…..