ภาพข่าวการแสดงนิทรรศการ ดวงใจของแผ่นดิน
with No Comments

ภาพข่าวการแสดงนิทรรศการ ดวงใจของแผ่นดิน ศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง นิทรรศการประติมากรรมพระบรมรูปเหมือนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เพื่อน้อมถวายความอาลัยต่อ……

นิทรรศการ ดวงใจของแผ่นดิน ของศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง : รายการไทยบันเทิง Thai PBS
with No Comments

พระราชจริยวัตรของในหลวง รัชกาลที่ 9 เป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินหลายคนสร้างผลงานรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รวมถึง ฉัตรมงคล อินสว่าง ประติมากรจาก…..