ความจริงในสายลม . ​. .
with No Comments

ความผิดหรือถูกอาจไม่ใช่สิ่งสำคัญ ความจริงนั้นอาจเป็นสิ่งเหลวไหล เช่นนั้นคุณค่าที่แสวงหาคือสิ่งใดคำตอบนั้น อาจถูก…..

คุณค่าของถ้อยคำ . . . . . .
with No Comments

“คุณค่าและความหมายอาจมิได้อยู่ที่ผลงาน…หากแต่อาจจะอยู่ในถ้อยคำที่มีค่า.. ใน……