บทวิเคราะห์ผลงานของศิลปิน ในสูจิบัตร “TIME-LAPSE : REFLECTING ON THAI ART”
with No Comments

บทวิเคราะห์ผลงานของศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง โดย นิ่ม นิยมศิลป์ ในสูจิบัตรนิทรรศการศิลปะ “TIME-LAPSE : REFLECTING ON THAI ART” นิทรรศการครั้งสำคัญของสมาคมนักสะสมศิลปะไทย (TACA) ในโอกาสการเปิดตัวแกลเลอรี่ 333 Anywhere อย่าง…

Artworks Channel Ap 42 : Chatmongkol Insawang : Concept and works
with No Comments

แนวความคิดและผลงานศิลปะชุด ธรรมวิสัยแห่งรูป : The Dharma Existence of Figures ของศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง ผ่านการสัมภาษณ์และการนำเสนอสู่สาธารณะโดยช่อง Artworks สื่อที่มี…..

นิทรรศการศิลปะ : AREA 5+1 : PRECIOUS SPACE โดยศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง
with No Comments

นิทรรศการจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 – 29 มีนาคม 2563; At The National Gallery of Thailand, will be on view from March 4 – 29, 2020 โดยมี…..

บทวิเคราะห์ผลงานของศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง ในหนังสือ “PRIMAVERA”
with No Comments

บทวิเคราะห์ผลงานของศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง ในหนังสือ “PRIMAVERA: ศิลปะร่วมสมัยเนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปีมหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ ภาพพิมพ์” เพื่อศึกษาพัฒนาการความเป็นมาของศิลปะในประเทศไทย แต่ละช่วงเวลาผ่าน ผลงานศิลปะ ร่วมสมัยของ…..

คำนำชมผลงานที่ได้รับรางวัลในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ : Introduction to the award-winning works of the National Exhibition of Art
with No Comments

คำนำชมผลงานของศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง ที่ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทประติมากรรม ในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 64 จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เจ้าฟ้า…..

Art Talk : All About Size with Chatmongkol Insawang
with No Comments

Chatmongkol Insawang better known as the 49th National Silver Award Artist, put on display his latest creation, The Nature of Mankind 2009, a gigantic stainless steel and cement art item at the Bangkok Sculpture Centre, In His talk with ‘Outlook’ he shares…..

ประติมากรรมในโลกของวัตถุ : Sculptures in the tangible world
with No Comments

“รูปคนในผลงานของฉัตรมงคลนั้นต่างออกไป ร่างคนในผลงานของเขามีเพียงเค้าโครงท่าทางเท่านั้น ผลงานของฉัตรมงคล มีความน่าสนใจด้วยท่าทางของคนในอากัปกิริยาต่างๆ ที่กำลัง ปีนป่ายขึ้นเพื่อไปสู่ที่สูง น่าสังเกตว่า รูปคนที่ปีนป่ายขึ้นไปได้นั้น ร่างของเขากลับกลายเป็น…..

การนำเสนอร่างกายของมนุษย์ที่แสดงออกแนวคิดทางปรัชญา
with No Comments

ผลงานการกลายสภาพของมนุษย์ในกลุ่มปรัชญานี้ ศิลปินมักจะมีความคิดที่จะให้ร่างกายเป็นพื้นที่ที่นำเสนอคำตอบ บางอย่างที่สำคัญต่อการมีชีวิตอยู่ โดยเฉพาะการปฏิเสธร่างกาย เพื่อนำเสนอสิ่งที่เรียกว่า…..