บทเพลงที่เขียนโดยศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง
with No Comments

บทเพลงที่เขียนโดยศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง จากการทำงานเพลงร่วมกับพราย ปฐมพร ปฐมพร และวงอภิวาท ในอัลบั่ม พรายอินสเปซ : Pry in Space มีทั้งสิ้น 3 บทเพลง คือ…

การทำเพลงร่วมกับพราย ปฐมพรและวงอภิวาทในอัลบั่ม พราย อินสเปซ : Music Album; Pry in Space
with No Comments

การทำเพลงร่วมกับพราย ปฐมพรและวงอภิวาทในอัลบั่ม พราย อินสเปซ: Pry in Space โดยศิลปินด้านทัศนศิลป์ ฉัตรมงคล อินสว่าง เพื่อสร้าง…..