ศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง ให้สัมภาษณ์สำนักข่าว CNN : Chatmongkol Insawang gave an interview to CNN
with No Comments

สำนักข่าว CNN เข้าขอสัมภาษณ์ศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง ขณะร่วมสร้างประติมากรรมประกอบพระเมรุมาศ พระพิเนก – พินาย ซึ่งได้รับมอบหมายจากสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ให้เป็นประติมากร……

นิทรรศการ ในหลวงในดวงใจ จัดแสดง ณ Yello House
with No Comments

ข่าวสารนิทรรศการ ในหลวงในดวงใจ : ศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง ได้ร่วมจัดแสดงกับ อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติและเพื่อนศิลปินเพื่อน้อมถวายความอาลัย……