ความอาลัยต่อการจากไปของประติมากรไทยคนสำคัญ
with No Comments

ศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง ประติมากรผู้ร่วมปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประติมากรรมประกอบพระเมรุมาศในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ…..

ศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง ให้สัมภาษณ์สำนักข่าว CNN : Chatmongkol Insawang gave an interview to CNN
with No Comments

สำนักข่าว CNN เข้าขอสัมภาษณ์ศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง ขณะร่วมสร้างประติมากรรมประกอบพระเมรุมาศ พระพิเนก – พินาย ซึ่งได้รับมอบหมายจากสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ให้เป็นประติมากร……

Spring News เผยแพร่ บทเพลง “รักนิรันดร์” ประพันธ์โดย ฉัตรมงคล อินสว่าง
with No Comments

นับตั้งแต่ได้รับมอบหมายให้ปั้นรูปพระพิเนก-พินาย ประกอบพระเมรุมาศ รัชกาลที่ 9 ความมหัศจรรย์ได้เกิดขึ้นมากมาย มีสิ่งหนึ่งที่ได้พบเป็นครั้งแรก คือ “แรงบันดาลใจอันบริสุทธิ์” ในการทำงานศิลปะ ที่นำพาใจไปสู่……

ถ้อยคำสัมภาษณ์ต่อสื่อ Secret ของศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง
with No Comments

ถ้อยคำสัมภาษณ์ต่อสื่อ Secret ของศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง ขณะปฏิบัติงานปั้นรูปต้นแบบพระพิเนก – พินาย ประติมากรรมประกอบพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้รับการมอบหมายให้เป็น…..