โครงการ “พระมหาชนกเพื่อผู้พิการทางสายตา” รายการ “ปันฝันปันยิ้ม” ททบ.5
with No Comments

โครงการปันผันปันยิ้ม โครงการเพื่อสร้างสรรค์สังคม โดยสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)จัดโครงการ “พระมหาชนกเพื่อผู้พิการทางสายตา” โดย…