ประติมากร ฉัตรมงคล อินสว่าง เข้าพบปลัดกระทรวงยุติธรรม
with No Comments

หลังจากที่ได้รับหนังสือจากกระทรวงยุติธรรม เพื่อขอให้จัดส่งรูปต้นแบบ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระอริยาบถทรงยืน ให้กรมศิลปากรพิจารณา และได้รับการเห็นชอบ ประติมากร ฉัตรมงคล อินสว่าง จึงได้…..