ศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง ให้สัมภาษณ์สำนักข่าว CNN : Chatmongkol Insawang gave an interview to CNN
with No Comments

สำนักข่าว CNN เข้าขอสัมภาษณ์ศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง ขณะร่วมสร้างประติมากรรมประกอบพระเมรุมาศ พระพิเนก – พินาย ซึ่งได้รับมอบหมายจากสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ให้เป็นประติมากร……