ประกาศผลการตัดสินผลงานศิลปกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64
with No Comments

คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินได้พิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานศิลปกรรมที่ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสามารถสรุปผลรางวัลประเภทต่างๆ ดังนี้…..