ประติมากร ฉัตรมงคล อินสว่าง เข้าพบปลัดกระทรวงยุติธรรม
with No Comments

หลังจากที่ได้รับหนังสือจากกระทรวงยุติธรรม เพื่อขอให้จัดส่งรูปต้นแบบ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระอริยาบถทรงยืน ให้กรมศิลปากรพิจารณา และได้รับการเห็นชอบ ประติมากร ฉัตรมงคล อินสว่าง จึงได้…..

กระทรวงยุติธรรมเสนอชื่อประติมากร ฉัตรมงคล อินสว่าง
with No Comments

กระทรวงยุติธรรมเสนอชื่อประติมากร ฉัตรมงคล อินสว่าง เป็นประติมากรผู้ปั้นพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากที่กรมศิลปากรเห็นชอบในหลักการให้กระทรวงยุติธรรมจัดสร้างพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระอริยาบถทรงยืน วัสดุโลหะผสม เพื่อ…..