นิทรรศการภาพวาดฝีพระหัตถ์ ชุด “หลากลาย หลายชีวิต 2 ”(Various Patterns; Diversity of Life 2)
with No Comments

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเปิดการแสดงนิทรรศการภาพวาดฝีพระหัตถ์ ชุด…..

Spring News เผยแพร่ บทเพลง “รักนิรันดร์” ประพันธ์โดย ฉัตรมงคล อินสว่าง
with No Comments

นับตั้งแต่ได้รับมอบหมายให้ปั้นรูปพระพิเนก-พินาย ประกอบพระเมรุมาศ รัชกาลที่ 9 ความมหัศจรรย์ได้เกิดขึ้นมากมาย มีสิ่งหนึ่งที่ได้พบเป็นครั้งแรก คือ “แรงบันดาลใจอันบริสุทธิ์” ในการทำงานศิลปะ ที่นำพาใจไปสู่……

นิทรรศการ ในหลวงในดวงใจ จัดแสดง ณ Yello House
with No Comments

ข่าวสารนิทรรศการ ในหลวงในดวงใจ : ศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง ได้ร่วมจัดแสดงกับ อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติและเพื่อนศิลปินเพื่อน้อมถวายความอาลัย……

ภาพข่าวการแสดงนิทรรศการ ดวงใจของแผ่นดิน
with No Comments

ภาพข่าวการแสดงนิทรรศการ ดวงใจของแผ่นดิน ศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง นิทรรศการประติมากรรมพระบรมรูปเหมือนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เพื่อน้อมถวายความอาลัยต่อ……

นิทรรศการ ดวงใจของแผ่นดิน ของศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง : รายการไทยบันเทิง Thai PBS
with No Comments

พระราชจริยวัตรของในหลวง รัชกาลที่ 9 เป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินหลายคนสร้างผลงานรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รวมถึง ฉัตรมงคล อินสว่าง ประติมากรจาก…..