นิทรรศการภาพวาดฝีพระหัตถ์ ชุด “หลากลาย หลายชีวิต 2 ”(Various Patterns; Diversity of Life 2)
with No Comments

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเปิดการแสดงนิทรรศการภาพวาดฝีพระหัตถ์ ชุด…..

มอบผลงานประติมากรรมบรอนซ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9
with No Comments

ฉัตรมงคล อินสว่าง ได้เข้าพบคุณสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ (เฮียฮ้อ) ประธานกรรมการบริหารบริษัท อาร์เอส จำกัด เพื่อมอบผลงานประติมากรรมโลหะบรอนซ์ พระบรมรูป ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่…..