รายการไทยบันเทิง ThaiPBS นำเสนอโปรเจ็กต์การทำงานศิลปะระหว่าง 2 ศิลปิน
with No Comments

รายการไทยบันเทิง ThaiPBS ช่วง แลโลกศิลปะ นำเสนอโปรเจ็กต์การทำงานศิลปะระหว่าง 2 ศิลปิน พราย ปฐมพร ปฐมพร นักร้อง-นักแต่งเพลง และ ฉัตรมงคล อินสว่าง ศิลปิน…..

Artworks Channel Ap 42 : Chatmongkol Insawang : Concept and works
with No Comments

แนวความคิดและผลงานศิลปะชุด ธรรมวิสัยแห่งรูป : The Dharma Existence of Figures ของศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง ผ่านการสัมภาษณ์และการนำเสนอสู่สาธารณะโดยช่อง Artworks สื่อที่มี…..

หนังสือเชิญพระดำรัสรับสั่งทรงขอบใจ จากสำนักพระราชวัง พระบรมมหาราชวัง
with No Comments

ฉัตรมงคล อินสว่าง ได้รับหนังสือเชิญพระดำรัสรับสั่งทรงขอบใจ โดยพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จากการที่…..

คำนำของอาจารย์ : Master’s Introduction
with No Comments

คำนำของอาจารย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย สิทธิรัตน์ ศิลปินแห่งชาติ, ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง ผศ.บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส และหัวหน้ากลุ่มงานประติมากรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร กล่าวถึง…..