บทวิเคราะห์ผลงานของศิลปิน ในสูจิบัตร “TIME-LAPSE : REFLECTING ON THAI ART”
with No Comments

บทวิเคราะห์ผลงานของศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง โดย นิ่ม นิยมศิลป์ ในสูจิบัตรนิทรรศการศิลปะ “TIME-LAPSE : REFLECTING ON THAI ART” นิทรรศการครั้งสำคัญของสมาคมนักสะสมศิลปะไทย (TACA) ในโอกาสการเปิดตัวแกลเลอรี่ 333 Anywhere อย่าง…

ความหมายของชีวิต
with No Comments

คุณสมบัติของลมหายใจและความหมายของชีวิต / รูปแห่งลมหายใจ : Figure of The Breath

ฉัตรมงคล อินสว่าง เปิดสตูดิโอ C.in Space ต้อนรับนายกสมาคมนักสะสมศิลปะไทย : TACA
with No Comments

ศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง เปิดสตูดิโอทำงานศิลปะส่วนตัว C.in Space ต้อนรับและนำชมผลงานจิตรกรรมและประติมากรรม ต่อนายกสมาคมนักสะสมศิลปะไทย หรือ…..

ฉัตรมงคล ส่งมอบผลงานให้กับนักสะสมคนสำคัญ
with No Comments

ฉัตรมงคล อินสว่าง ส่งมอบผลงานจิตรกรรมให้กับนักสะสมคนสำคัญ คุณธีราภา พร้อมพันธ์ ในผลงานที่ชื่อ “Nature Existence of …..

นายกสภาสถาบันวิทยศิริเมธี เข้าเยี่ยมชมผลงานพุทธปฏิมาประจำสถาบัน
with No Comments

ศิลปินเปิดสตูดิโอทำงานศิลปะส่วนตัว ต้อนรับนายกสภาสถาบันวิทยศิริเมธี ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานมูลนิธิฯ และนายกสภาสถาบันฯ เข้าเยี่ยมชมผลงานพุทธปฏิมาประจำ…..

Artworks Channel Ap 42 : Chatmongkol Insawang : Concept and works
with No Comments

แนวความคิดและผลงานศิลปะชุด ธรรมวิสัยแห่งรูป : The Dharma Existence of Figures ของศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง ผ่านการสัมภาษณ์และการนำเสนอสู่สาธารณะโดยช่อง Artworks สื่อที่มี…..

คำนำชมผลงานที่ได้รับรางวัลในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ : Introduction to the award-winning works of the National Exhibition of Art
with No Comments

คำนำชมผลงานของศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง ที่ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทประติมากรรม ในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 64 จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เจ้าฟ้า…..

นิทรรศการ ในหลวงในดวงใจ จัดแสดง ณ Yello House
with No Comments

ข่าวสารนิทรรศการ ในหลวงในดวงใจ : ศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง ได้ร่วมจัดแสดงกับ อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติและเพื่อนศิลปินเพื่อน้อมถวายความอาลัย……

กระทรวงยุติธรรมเสนอชื่อประติมากร ฉัตรมงคล อินสว่าง
with No Comments

กระทรวงยุติธรรมเสนอชื่อประติมากร ฉัตรมงคล อินสว่าง เป็นประติมากรผู้ปั้นพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากที่กรมศิลปากรเห็นชอบในหลักการให้กระทรวงยุติธรรมจัดสร้างพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระอริยาบถทรงยืน วัสดุโลหะผสม เพื่อ…..

Art Talk : All About Size with Chatmongkol Insawang
with No Comments

Chatmongkol Insawang better known as the 49th National Silver Award Artist, put on display his latest creation, The Nature of Mankind 2009, a gigantic stainless steel and cement art item at the Bangkok Sculpture Centre, In His talk with ‘Outlook’ he shares…..

1 2