ประติมากร ฉัตรมงคล อินสว่าง เข้าพบปลัดกระทรวงยุติธรรม
with No Comments

หลังจากที่ได้รับหนังสือจากกระทรวงยุติธรรม เพื่อขอให้จัดส่งรูปต้นแบบ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระอริยาบถทรงยืน ให้กรมศิลปากรพิจารณา และได้รับการเห็นชอบ ประติมากร ฉัตรมงคล อินสว่าง จึงได้…..

Chatmongkol Insawang’s Biography
with No Comments

1980 : Chatmongkol Insawang was born on 17th November 1980 in a village by the waterside in Suphanburi Province. He is the second child of 5 siblings of a family of the family cultivates a combination of Buddhist beliefs and Thai culture. The father’s family came from China and the mother is…..