Workshop การเขียนภาพด้วยสีจากธรรมชาติ
with No Comments

Workshop การเขียนภาพด้วยสีจากธรรมชาติ : ศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมจากเนื้อสีที่ทำการสกัดจากธรรมชาติ อาทิ หินแร่ชนิดต่างๆ จากแต่ละภูมิภาคของไทย ณ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ…

ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เข้าชมความคืบหน้าผลงานประติมากรรมต้นแบบเหรียญรำลึกวิทยาลัยเพาะช่างครบรอบ 110 ปี
with No Comments

ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เข้าชมความคืบหน้าผลงานประติมากรรมต้นแบบเหรียญรำลึกวิทยาลัยเพาะช่างครบรอบ 110 ปี ที่มอบให้ ฉัตรมงคล อินสว่าง สร้างสรรค์ขึ้นในการดูแลของอาจารย์ที่ห้องจิตร บัวบุศย์ ตึกกลาง…

ส่งมอบผลงานประติมากรรมให้กับนายกสมาคมนักสะสมศิลปะไทย คุณกิตติภรณ์ ชาลีจันทร์
with No Comments

ฉัตรมงคล อินสว่าง ได้เข้าส่งมอบผลงานประติมากรรมโลหะชุด ธรรมวิสัยแห่งรูป : Dharma’s Existence of Figures ให้กับคุณกิตติภรณ์ ชาลีจันทร์ นายกสมาคมนักสะสมศิลปะไทย พร้อมกับได้